Informació General >

La Biblioteca

CENTRE DE RECURSOS -  BIBLIOTECA

És un centre multidisciplinari que ofereix gran quantitat de recursos per tal que l’ alumne pugui reforçar, completar o ampliar la seva formació d’ acord amb les seves preferències, necessitats i disponibilitat, més enllà de l’ aula de classe.

El centre disposa de diferents mitjans de suport: multimèdia, connexions telemàtiques, audiovisuals, etc. així com de materials adquirits o elaborats per l’ equip docent del CETT.

El Centre de Recursos integra una biblioteca especialitzada en turisme, ordinadors i accés al CRAI UB