Presentem les línies de recerca del Grup de Recerca Cuina i Gastronomia als Matins d’Innovació

07/07/2015  
Fotografia de: Presentem les línies de recerca del Grup de Recerca Cuina i Gastronomia als Matins d’Innovació | CETT

La professora del CETT Montserrat Saperas ha presentat les línies de recerca del Grup de Recerca del CETT Cuina i Gastronomia, en el seminari tècnic Matins d’Innovació: recerca en gastronomia industrial (HORECA) a Catalunya.

 

El CETT desenvolupa projectes de recerca, mitjançant els Grups de Recerca, amb la finalitat d’aportar coneixement expert i innovacions, que permetin al sector mantenir i millorar la seva competitivitat, mitjançant la recerca aplicada i la transferència de coneixement.


Les línies de recerca que es plantegen des del Grup de Recerca de Cuina i Gastronomia són les següents:

1. Innovació gastronòmica
  • Bullipèdia: socis col·laboradors
  • En Alta Gastronomia
  • En la Indústria alimentaria
  • En eïnes de ciència sensorial aplicada a la Restauració

2. La Salut en l’entorn de la Restauració
  • Intoleràncies i Restauració
  • Altres maneres de menjar

3. Patrimoni culinari
  • Cuina Catalana ( evolució dels plats tradicionals a la nova restauració)
  • Identitats culinàries en la Mediterrània


El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) promou, en el marc del Pla estratègic de Recerca, Innovació i Transferència agroalimentària de Catalunya, aquest seminari tècnic amb el propòsit de conèixer les activitats de recerca i d’experimentació en gastronomia industrial i obrir un debat. Per fer-ho es comptarà amb els principals organismes que realitzen recerca en aquest àmbit així com amb la representació d’empreses del sector.


Per més informació del programa de la jornada aquí.