Totes les edicions >

Quin ha de ser el model turístic de Barcelona per als propers anys?

En el context de les eleccions municipals 2015, tindrà lloc un nou Observatori CETT on assistiran els representants dels grups polítics de l’Ajuntament de Barcelona. Es debatrà sobre el model turístic de Barcelona i els reptes que s’han d’afrontar en els propers anys.

PONENTS

Sr.  Jordi Coronas

Sr. Jordi Coronas

Candidat per Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
Sra. Sara Jaurrieta

Sra. Sara Jaurrieta

Candidata per Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)
Sr. Xavier Mulleras

Sr. Xavier Mulleras

Candidat pel Partit Popular (PP)
Sra. Sonia Recasens

Sra. Sonia Recasens

Candidata per Convergència i Unió (CIU)
Sra. Janet Sanz

Sra. Janet Sanz

Candidata per Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUIA)

CONCLUSIONS

Els participants del debat de l’Observatori CETT "Quin ha de ser el model turístic per Barcelona?" ens han transmès quines són les idees claus, des del punt de vista del seu partit, per establir el futur turístic de la ciutat comtal pels propers anys.

La sra. Sònia Recasens, CIU, destaca el model responsable i sostenible sobre tres vessants: social, econòmic i mediambiental. Trobar l’encaix entre turisme i ciutat. A més, creu en l’impost turístic i que aquest reverteixi mitjançant la taxa turística sobre la ciutat per preservar i protegir el destí turístic i que aquest segueixi actiu d’aquí 20 anys.

La sra. Sara Jaurrieta, PSC, defensa que cal abordar dues línies. En primer lloc distribuir els beneficis del turisme entre més gent i, en segon lloc, evitar el conflicte i millorar la convivència entre turiste i resident. Per ella s’ha de fer un pla per a la ciutat que reguli tots els tipus d’allotjaments d’ús turístic i determinar un màxim per a cada barri en funció de la càrrega turística de cada un d’ells. Per altra banda pensa que s’han de trencar els icones turístics de la ciutat i apostar per tota l’àrea metropolitana.

El sr. Xavier Mulleras, PP, manifesta que el turisme és com el petroli per la ciutat i que s’ha d’aprofitar amb totes les garanties, amb un encaix entre el turisme i la ciutat i aconseguir un turisme de qualitat. La ciutat s’ha d’adaptar a la promoció del turisme de qualitat, professional, de compres, etc.

La sra. Janet Sanz, d’ICV-EUIA que a partir d’aquestes eleccions passa a ser candidata de BCN en comú, aposta per posar ordre en la gestió del model turístic. El més important és preservar la ciutat i garantir la cohesió social i que els impactes positius que té el turisme reverteixin en tothom. Proposa fer una gestió participativa amb els ciutadans, obrir les polítiques de gestió turística a la gent.

El sr. Jordi Coronas, ERC, parla de model de turisme vinculant-lo al model de ciutat. El model que s’ha de definir és el de la gestió de tots els tipus de turisme que rep la ciutat. S’han d’abocar solucions en els problemes de saturació d’algunes zones de la ciutat i apostar per la qualitat turística.

TORNA'L A VEURE

AIXÒ ENS DIUEN ELS CANDIDATS

GALERIA DE FOTOS DE L'ACTE

Organizat per:
Membre afiliat:
Fotografia de: Quin ha de ser el model turístic de Barcelona per als propers anys? | Observatori CETT