Presentació > Presentació del sistema >

Model de gestió

Model de gestió del Grup CETT

 

   Fotografia de: Model de gestió | SIQMAC

El CETT té certificat el Sistema Integrat de Qualitat i Medi Ambient segons el compliment dels requisits de la normativa ISO 9001 (als productes formatius i  els serveis de suport a la formació) i normativa ISO 14001 i Reglament EMAS a l’Hotel Alimara.

                                Fotografia de: Model de gestió | SIQMACFotografia de: Model de gestió | SIQMAC

    Fotografia de: Model de gestió | SIQMAC

D’altra banda el sistema de gestió de qualitat segueix les directrius del  sistema  desenvolupat per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), amb l'objectiu d'orientar i avaluar la implantació de les titulacions universitàries, seguint els paràmetres propis dels Sistemes Interns de Qualitat de les Universitats.