Presentació > Presentació del sistema >

Comprensió de l'organització i el seu context

 

   Fotografia de: Comprensió de l'organització i el seu context | SIQMAC     

 

Pla Estratègic

Clau en l’anàlisi del Grup respecte a si mateix, en les seves empreses individuals i també com a grup, respecte a l’entorn que el condiciona.

 

     Fotografia de: Comprensió de l'organització i el seu context | SIQMAC   

 

Anàlisis

La metodologia està basada en l’anàlisi dels punts forts i febles de la institució, basats en les seves característiques, i de les amenaces i oportunitats que arriben de l’exterior.

Dels resultats obtinguts de l’anàlisi del context es tenen en compte per a la identificació dels riscos i oportunitats del SIQMAC, tanmateix la informació obtinguda de l’anàlisi del context serveix de base per a la identificació d’objectius estratègics i de qualitat.

 

 Fotografia de: Comprensió de l'organització i el seu context | SIQMAC       

 

Necessitats i expectatives parts interessades

 

La Direcció Estratègica determina els grups d’interès i els seus requisits rellevants pel SIQMAC, així com les vies de participació. La Rendició de Comptes d’aquests grups d’interès es poden trobar al registre R35-Necessitats i Expectatives dels Grups d’Interès i també a la pàgina web del CETT www.cett.cat. 

 

Fotografia de: Comprensió de l'organització i el seu context | SIQMAC