Sol·licituds i tràmits > Convenis i contractes >

Contractació de personal

Accedeix al contingut del procediment de SELECCIÓ I CONTRACTACIÓ DE PERSONAL Photography from: Contractació de personal | SIQMAC

Accés a tots els registres del procediment:

Només pel cas de formació continuada no reglada, es demana aquest registre:

R12-PGF05 Petició de Recursos Photography from: Contractació de personal | SIQMAC 

REGISTRES GENERALS DEL PROCEDIMENT: 

R125-PGG09 Guia Entrevista Selecció Candidat Photography from: Contractació de personal | SIQMAC

R131-PGG09 entrevista selecció candidat (opcional) (Accés al formulari web)

R126-PGG09 Model correu electrònic candidats acceptats Photography from: Contractació de personal | SIQMAC

R206-PGG09  Autorització prèvia per poder contractar (Accés al formulari web)

R124-PGG09 Petició de contractació (Accés al formulari web)

R203-PGG09 Petició d'alta persona pràctiques remunerades (Accés al formulari web)

R109-PGG09 Sol·licitud actualització Fitxes de funcions (Accés al formulari web)

R127-PGG09 Sol·licitud Alta Informàtica Nova Incorporació Photography from: Contractació de personal | SIQMAC

R196-PGG09 Evidència itinerari de benvinguda al CETT d'una nova incorporació (Accés al formulari web)

R204-PGG09 Petició de canvi de categoria (Accés al formulari web)

R132-PGG09 Avaluacio de l'acompliment Photography from: Contractació de personal | SIQMAC

R5-PGG09 Plantilla Fitxa de funcions