Fotografia de: El CETT recolza la formació en materials didàctics per a visitants d'equipaments turístics | CETT
Universitat de Barcelona

El CETT recolza la formació en materials didàctics per a visitants d'equipaments turístics

07.04.2015
 
El CETT recolza la formació en materials didàctics per a visitants d'equipaments turístics

A partir del 4 de maig s’imparteix el mòdul online Disseny i creació de materials per a la dinamització dels Equipaments Patrimonials Turístics. Amb el curs ens endinsarem al món dels materials didàctics interactius (MDI) coneixent les seves tipologies, funcions, formats, les bases pedagògiques que els sustenten, etc. donant a conèixer en definitiva, quines són les claus d'èxit per dissenyar MDIs capaços de dinamitzar i crear noves experiències dins dels Equipaments Patrimonials Turístics, com per exemple els museus.

Des de la creació dels Departaments Educatius i d'Acció Cultural en la segona meitat del segle passat, ha anat en augment la preocupació dels museus per dissenyar visites, tallers i altres programes adaptats al públic escolar. I és que no podia ser d'una altra manera posat que durant molts anys, si repassem la història de la museografia, els nens i nenes no responien al perfil de públic que els grans museus del segle XIX i principis del XX reclamaven.

Actualment, si bé la realitat dels museus és una altra totalment oberta a tots els diferents segments de públic, incloent als més petits, ara la nostra pregunta és per què el públic adult queda en moltes ocasions fora de les propostes pedagògiques de la institució museística. Sembla ser que es dóna per fet que l'adult no requereix de cap suport pedagògic que els ajudi a descobrir i comprendre millor els continguts tractats en les exposicions o museus.

Això ens porta a pensar sobre el tema ja que… A cas a les persones adultes no els agradaria viure una experiència diferent dins del museu? Ser adult i entrar a un museu, significa que has de ser totalment autosuficient en la visita i no necessitis de recursos o materials que et facin la visita més atractiva? A quin adult no li agradaria tenir entre les seves mans rèpliques, documents, objectes, i un altre tipus de materials que els permetés experimentar sensacions i experiències diferents dins de les sales dels museus? Aquest tipus de reflexions potser posen sobre la taula la necessitat actual dels equipaments turísticopatrimonials d'oferir també pel target adult materials didàctics interactius que ajudin a dinamitzar les visites; dissenyar i crear materials didàctics per viure experiències úniques en el museu que no solament és cosa dels més petits. 

El mòdul online Disseny i creació de materials didàctics servirà per donar resposta a tots aquests temes.

Per a més informació sobre el mòdul, podeu visualitzar el següent vídeo