Fotografia de: Beca Talent de nou accés per a Màsters Universitaris (Graduats de la Unió Europea o Llatinoamèrica) | Campus CETT
Universitat de Barcelona
Campus CETT
Campus CETT > Beques i Premis > Beca Talent >

Beca Talent de nou accés per a Màsters Universitaris (Graduats de la Unió Europea o Llatinoamèrica)

Beca Talent de nou accés per a Màsters Universitaris (Graduats de la Unió Europea o Llatinoamèrica) 2020/21

1.1. Objecte:

Fomentar i premiar l’excel•lència acadèmica.

1.2. Destinataris:

Titulats d’universitats de la Unió Europea o llatinoamericanes que accedeixin a un programa de Màster del CETT.

1.3. Requisits:

  • Tenir una nota mitja de 7,5 o superior dels estudis de grau universitari o equivalent que donen accés al màster.

  • Estar admès en un dels màsters que ofereix l’EUHT CETT-UB per al curs 2020/2021.

1.4. Nombre de beques i dotació econòmica:

Es convoquen:

3 beques per a titulats de la Unió Europea i de Llatinoamèrica

Cada beca correspondrà al 25% de l’import total del curs acadèmic a excepció de la matrícula i les taxes, més el 25% de l’import d’allotjament a la Residència d’estudiants Àgora (HD, dormir i esmorzar).

1.5. Criteris de valoració per a l’adjudicació:

Per a l’adjudicació de les beques es tindrà en compte el millor expedient acadèmic, el currículum vitae i la carta de motivació .

1.6. Documentació a presentar:

  • Sol•licitud de BECA TALENT PARA MÁSTERS UNIVERSITARIOS, degudament complimentada.

  • Certificat amb la nota mitja dels estudis de Grau Universitari o equivalent, que donin accés al màster.

Toda la documentació haurà de ser presentada en castellà/català o anglès. No s’admetran sol•licituds la documentació de la qual estigui en qualsevol altra llengua.

1.7. Presentació de les sol•licituds:

La sol•licitud s’haurà de presentar mitjançant aquest formulari on-line

(El formulari s'activarà el 1er dia del període de presentació de sol·licituds).

En aquesta sol•licitud s’haurà d’adjuntar tota la documentació requerida.

Un cop presentada la sol•licitud, la Comissió de Beques podrà demanar a l’estudiant, si ho considera necessari, tant la presentació de documentació relacionada amb la sol•licitud de beca com la possibilitat d’una entrevista on-line per ampliar la informació.

Tota sol•licitud de Beca amb manca de documentació justificativa implicarà la denegació d’aquesta.

Període de presentació: De l’1 al 10 de juliol del 2020.

2ª Convocatòria: De l'1 al 15 de setembre del 2020

1.8. Resolució:

La Comissió de Beques formada per membres de l’equip del CETT comunicarà, via correu electrònic als sol•licitants la resolució de la beca no més tard dels 8 dies següents al tancament de la present convocatòria.

La beca es farà efectiva sempre que es realitzi la matrícula per al curs 2020/2021 abans de l’1 de setembre del 2020 per aquells que la haguessin sol•licitat en el període de l’1 al 10 de juliol. Per als de la segona convocatòria, serà efectiva un cop l’estudiant hagi realitzat la matrícula per al curs 2020/2021 en el màster corresponent.

Així mateix, un cop analitzades totes les sol•licituds, la Comissió de Beques es reserva el dret, si així ho considera, de no adjudicar alguna de les beques convocades.