Universitat de Barcelona
Internacional

Programa Acadèmic

Formació Contínua

Curs d'iniciació a la Sommilleria

675 hores lectives
27 ECTS
es
Semipresencial

Curs d'Enoturisme

5 setmanes
5 ECTS
es
Online

Mòdul d' Enologia

75 hores lectives
3 ECTS
es
Online

Mòdul d'Introducció al tast

75 hores lectives
3 ECTS
es
Online

Mòdul de Viticultura

75 hores lectives
3 ECTS
es
Online