Fotografia de: Erasmus+ | CETT
Universitat de Barcelona

Erasmus+

Què és?

ERASMUS+ és el programa europeu d’actuació en els àmbits de l'educació, la formació, la joventut i l'esport per al període 2021-2027. La Comissió Europea és la responsable de les polítiques Erasmus+ i supervisa la implementació global del programa.

Les accions clau del programa ERASMUS+ es gestionen en part a nivell europeu a través de l’EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency), i en part a través de les respectives agències nacionals.

El seu objectiu és impulsar el creixement personal i les expectatives laborals de les persones en la societat actual i futura. Incorpora una forta dimensió internacional, que es tradueix en la cooperació entre països socis, especialment en les àrees de l'educació superior i la joventut, a través d'associacions institucionals, cooperació juvenil i mobilitat arreu del món.

Erasmus+ proporciona un esquema d’ajuts i subvencions que promouen els períodes de mobilitat o voluntariat a l'estranger, així com la formació lingüística. També dona suport a les organitzacions que vulguin col•laborar en projectes associatius, i promou l’aprenentatge d'adults, els esdeveniments esportius, la docència, la recerca, la creació de xarxes i el debat polític sobre els temes que afecten a la Unió Europea.

Fotografia de: Erasmus+ | CETT

Fotografia de: Erasmus+ | CETT