Fotografia de: Accés | Gestió de Negocis
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
Accés

Accés

Data límit d'inscripció

  • PRIMER SEMESTRE: Juny

  • SEGON SEMESTRE: Novembre

Allotjament

Allojament en Residència Universitària ubicada a cinc minuts de la Universitat.