Fotografia de: Objectius |  Gestió Turística de les Destinacions Urbanes
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
Objectius
Especialització dins de Màster Oficial d'Innovació en la Gestió Turística
Propera convocatòria: Octubre 2021

Objectius

  • Treballar, amb una visió integral, les competències professionals en la gestió urbanística i turística aplicables a aquelles destinacions amb vocació de convertir-se en referents en el disseny de pràctiques eficaces de la gestió de l'Oci i del Turisme.
  • Dotar de competències per utilitzar els mètodes i els instruments d’anàlisi, així com les eines de planificació i gestió urbanística en les destinacions turístiques.
  • Descriure els models interpretatius del Turisme Urbà analitzant les seves condicions de localització, fluxos turístics, impactes que genera el Turisme i problemes de mobilitat, entre altres aspectes.
  • Apropar a l'alumnat els coneixements propis de la metodologia científica per a la correcta aplicació de les eines d'investigació.