Gestió Turística de les Destinacions Urbanes Especialització dins de Màster Oficial d'Innovació en la Gestió Turística

M
Modalitat: Presencial
Durada: 1 curs (60 ECTS)
Idiomes: Castellà

Perfil de sortida

Sortides professionals

  • Creadors de productes i serveis turístics en entorns urbans.
  • Gestors de destinacions turístiques urbanes
  • Analistes i gestors del flux turístic en entorns urbans i conjunts monumentals
  • Assessors en matèria de posada en valor turístic d’entorns urbans
  • Consultoria i asessorament en matèria de seguretat turística
  • Dissenyadors de projectes de planificació i gestió del territori urbà per a ús turístic
  • Expertesa en la incorporació del turisme en la planificació, territorial, sectorial i urbanística (infraestuctures, equipaments i serveis)
  • Investigadors dels processos de transformació urbana des de l’àmbit turístic
  • Docència en el camp del turisme