Gestió Turística de les Destinacions Urbanes Especialització dins de Màster Oficial d'Innovació en la Gestió Turística

M
Modalitat: Presencial
Durada: 1 curs (60 ECTS)
Idiomes: Castellà

Durada

Període lectiu: d’octubre de 2018 a juny de 2019
Lliurament del Projecte Final de Màster:juny/setembre de 2019
Horari: Dimarts, dimecres i dijous, de 18.00 a 21.00 h(*Horari Provisional)
Idioma: Castellà