Fotografia de: Durada |  Gestió Turística de les Destinacions Urbanes
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
Durada
Especialització dins de Màster Oficial d'Innovació en la Gestió Turística
Propera convocatòria: Octubre 2021

Durada

  • Període lectiu: 13 d’octubre de 2020 a juny de 2021.
  • Lliurament del Treball Final de Màster: fins a setembre de 2021.
  • Horari: dimarts, dimecres i dijous, de 18:00 a 21:00.
  • Idioma: castellà.