Fotografia de: Programa | Gestió Turística de les Destinacions Urbanes
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
Programa
Especialització dins de Màster Oficial d'Innovació en la Gestió Turística

Programa

60 crèdits europeus (ECTS)

Assignatures troncals del màster (15 ECTS):

Innovació Turística (3 ECTS):

 • Innovar per Competir.
 • Co-crear per Innovar.
 • Projectes d’Innovació Turística.

Instruments d’Organització i Gestió del Turisme (6 ECTS):

 • Gestió Pública i Ordenació del Turisme.
 • Eines de Gestió Turística per destinacions.
 • Liberalització de serveis i noves tendències en Turisme

Màrqueting Estratègic i Operatiu (3 ECTS):

 • Estratègies de Màrqueting.
 • Màrqueting Online aplicat al Turisme.

Comercialització i Comunicació del Turisme Cultural (3 ECTS):

 • Tècniques i Eines de Comunicació.
 • Canals de Comercialització.
 • Nous Models de Promoció.

Assignatures d'especialització (21 ECTS):

Metròpolis i Turisme. Fonaments i Característiques del Turisme Urbà (12 ECTS)

 • El Binomi Turisme i Territori.
 • Noves Tendències i Nous Espais Turístics: la Ciutat com a Escenari Turístic.
 • Recursos Tangibles i Intangibles del Turisme Urbà.
 • Integració del Turisme a la Ciutat. Estratègies de Convivència.
 • El Comportament, Perfils i Tendències de la Demanda en Turisme Urbà.

Planificació Territorial i Estratègies de Desenvolupament en Destinacions Turístiques Urbanes (9 ECTS)

 • Ordenació del Territori i Activitat Turística.
 • L’Administració Pública i la Gestió del Turisme. De l’OMT al Govern Local.
 • Relació Urbs i Turisme. Tècniques d’Avaluació de Conflictes i Problemes.
 • La Gestió del Flux Turístic a la Ciutat.
 • Conflictes, Problemàtiques i Impactes entre el Factor Urbà i Turístics.
 • Claus de l’Èxit i de la Pervivència de les Destinacions Turístiques Urbanes.

Assignatures optatives d'orientació (12 ECTS):

Itinerari d'Investigació

 • Metodologia de la Investigació.
 • Aplicació i Einces de la Investigació

Itinerari Professional

 • Aplicació i Transferència de la Innovació (Pràcticum).

Treball Final de Màster (12 ECTS):

Aquesta assignatura pretén capacitar a l'alumnat per l’anàlisi de les problemàtiques i fets turístics mitjançant els mètodes i tècniques d’investigació adequats en cada cas. Permet iniciar a l’estudiant en la metodologia d’investigació per a que pugui plantejar i desenvolupar amb èxit una recerca.

Assignatures definides com a complements de formació del màster:

 • Turisme Global 9 ECTS.