Gestió Turística de les Destinacions Urbanes Especialització dins de Màster Oficial d'Innovació en la Gestió Turística

M
Modalitat: Presencial
Durada: 1 curs (60 ECTS)
Idiomes: Castellà

A qui va dirigit...

El màster s'adreça a x++titulats universitaris** de diferents àrees de coneixement i a professionals del sector interessats per aprofundir en l'estudi, la interpretació i valoració dels recursos turístics, i en la creació i gestió dels productes i serveis vinculats.

S'adreça a llicenciats, graduats i titulats en els següents camps:

 • Historiadors
 • Historiadors de l'art
 • Geògrafs
 • Sociòlegs
 • Antropòlegs
 • Pedagogs
 • Turistòlegs
 • Economistes
 • Tecnòlegs dels aliments
 • Nutricionistes
 • Periodistes
 • Arquitectes
 • Enginyers
 • Urbanistes
 • Paisatgistes
 • Ambientòlegs

I a professionals involucrats en la gestió pública i privada del turisme.

 • Consultors i assessors en matèria de planificació turística
 • Responsables d'equipaments
 • Gestors d'esdeveniments
 • Gestors culturals
 • Empresaris de les indústries alimentàries i turístiques.
 • Gastrònoms, enòlegs i experts en patrimoni culinari
 • Tècnics i funcionaris de les administracions públiques
 • Responsables locals i comarcals del turisme

Titulacions d’entrada que requereixen de la matriculació i superació de complements de formació per a la obtenció del títol de màster:

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ

 • Diplomatura en Turisme o el títol de Tècnic en Empreses i Activitats Turístiques

No es requereixen complements

 • Grau en Turisme

 • Diplomatura en Ciències Empresarials

Es requereixen els complements de formació:

Turisme Global 9 ECTS

 • Diplomatura / Grau en Nutrició Humana i Dietètica

 • Llicenciatura / grau en Economia

 • Llicenciatura / grau en Administració i Direcció d'Empreses

 • Llicenciatura / grau Història i Història de l'Art

 • Llicenciatura / grau en Pedagogia

 • Llicenciat / grau en RRPP i comunicació i similars

 • Llicenciatura / grau en Humanitats

 • Llicenciatura / grau en Geografia

 • Llicenciatura / grau Antropologia

 • Qualsevol altra llicenciatura / grau