Gestió Turística de les Destinacions Urbanes Especialització dins de Màster Oficial d'Innovació en la Gestió Turística

M
Modalitat: Presencial
Durada: 1 curs (60 ECTS)
Idiomes: Castellà

A qui va dirigit...

El màster s'adreça a x++titulats universitaris** de diferents àrees de coneixement i a professionals del sector interessats per aprofundir en l'estudi, la interpretació i valoració dels recursos turístics, i en la creació i gestió dels productes i serveis vinculats.

S'adreça a llicenciats, graduats i titulats en els següents camps:

 • Historiadors
 • Historiadors de l'art
 • Geògrafs
 • Sociòlegs
 • Antropòlegs
 • Pedagogs
 • Turistòlegs
 • Economistes
 • Tecnòlegs dels aliments
 • Nutricionistes
 • Periodistes
 • Arquitectes
 • Enginyers
 • Urbanistes
 • Paisatgistes
 • Ambientòlegs

I a professionals involucrats en la gestió pública i privada del turisme.

 • Consultors i assessors en matèria de planificació turística
 • Responsables d'equipaments
 • Gestors d'esdeveniments
 • Gestors culturals
 • Empresaris de les indústries alimentàries i turístiques.
 • Gastrònoms, enòlegs i experts en patrimoni culinari
 • Tècnics i funcionaris de les administracions públiques
 • Responsables locals i comarcals del turisme

Titulacions d’entrada que requereixen de la matriculació i superació de complements de formació per a la obtenció del títol de màster:

TITULACIONS COMPLEMENTS DE FORMACIÓ
Diplomatura en Turisme o el títol de Tècnic en Empreses i Activitats Turístiques No es requereixen complements
Grau en Turisme .
Diplomatura en Ciències Empresarials .
Diplomatura / Grau en Nutrició Humana i Dietètica .
Llicenciatura / grau en Economia .
Llicenciatura / Grau en Administració i Direcció d'Empreses .
*** ***
Llicenciatura / Grau Història i Història de l'Art Es requereixen els complements de formació: Turisme Global 9 ECTS
Llicenciatura / Grau en Pedagogia .
Llicenciat / Grau en RRPP i comunicació i similars .
Llicenciatura / Grau en Humanitats .
Llicenciatura / Grau en Geografia .
Llicenciatura / Grau Antropologia .
Qualsevol altra llicenciatura / Grau .