Gestió Turística de les Destinacions Urbanes Especialització dins de Màster Oficial d'Innovació en la Gestió Turística

M
Modalitat: Presencial
Durada: 1 curs (60 ECTS)
Idiomes: Castellà
Import des de: 4757 €

Raons per cursar aquest màster

  • És un màster universitari de la Universitat de Barcelona amb validesa en tot el territori europeu.
  • Respon a les demandes del sector i ofereix als estudiants dos itineraris: el professional**, amb pràctiques en empreses i institucions col·laboradores; i el de recerca**, que dóna pas a la realització d'estudis de doctorat.
  • Els programes del màster donen resposta a la creixent demanda de professionals coneixedors del mercat turístic, que siguin capaços de crear i desenvolupar projectes de planificació i gestió del Turisme en el medi urbà.
  • La continguts de les assignatures s'emmarquen en els principis ètics de responsabilitat social i de sostenibilitat (ambiental, econòmica i cultural) que emparen les principals organitzacions internacionals com l'Organització Mundial del Turisme (OMT).
  • El quadre docent del màster està integrat per professors universitaris i professionals en actiu que desenvolupen la seva tasca en empreses i institucions directament relacionades amb la gestió de destinacions urbanes.
  • L'alumne podrà desenvolupar habilitats que li permetin integrar-se o bé dirigir equips multidisciplinaris especialitzats en la gestió de destinacions urbanes.