Fotografia de: Perfil de sortida |  Gestió Turística de les Destinacions Urbanes
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
Perfil de sortida
Especialització dins de Màster Oficial d'Innovació en la Gestió Turística
Propera convocatòria: Octubre 2021

Perfil de sortida

  • Creadors de productes i serveis turístics en entorns urbans.
  • Gestors de destinacions turístiques urbanes.
  • Analistes i gestors del flux turístic en entorns urbans i conjunts monumentals.
  • Assessors en matèria de posada en valor turístic d’entorns urbans.
  • Consultoria i asessorament en matèria de seguretat turística.
  • Dissenyadors de projectes de planificació i gestió del territori urbà per a ús turístic.
  • Expertesa en la incorporació del Turisme en la planificació, territorial, sectorial i urbanística (infraestuctures, equipaments i serveis).
  • Investigadors dels processos de transformació urbana des de l’àmbit turístic.
  • Docència en el camp del Turisme.