Fotografia de: Durada | Gestió Turística del Patrimoni Culinari i Gastronòmic
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
Durada
Especialització dins de Màster Oficial d'Innovació en la Gestió Turística
Propera convocatòria: 01/10/2021

Durada

 • Data d’inici

13 d’octubre de 2020

 • Data de final de curs

2 de juliol de 2021

 • Dates presencials

  • 7 de juny de 2021 – 2 de juliol de 2021
  • Horari de les sessions presencials : 9 – 19 h , al CETT
  • Nota: és important tenir disponibilitat entre aquestes franges horàries.
 • COMFOR

  • Inici: 13 d’octubre de 2020
  • Els complements de formació s’impartiran online paral•lelament a l’inici de curs.