Fotografia de: Metodologia i avaluació | Gestió Turística del Patrimoni Culinari i Gastronòmic
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
Metodologia i avaluació
Especialització dins de Màster Oficial d'Innovació en la Gestió Turística
Propera convocatòria: 01/10/2021

Metodologia i avaluació

Metodologia

El Màster de Gestió Turística del Patrimoni Culinari i Gastronòmic s’ofereix en format semipresencial, seguint una metodologia d’aprenentatge integral i proactiva, amb un format modular.

D’una banda, es basa en la integració teoricopràctica de mètodes i estratègies de formació que contribueixen al teu creixement professional i personal. El programa permet, així, una implicació a un nivell més individual, atenent les teves expectatives i necessitats educatives específiques.

De l’altra, seràs protagonista, en un entorn educatiu que afavoreix el desenvolupament del teu aprenentatge de manera analítica, reflexiva i autònoma, amb el suport de docents, tutors i experts internacionals del sector, que t’orienten durant el Màster.

Les assignatures impartides en format online seran les transversals per a qualsevol especialitat del Màster, dirigides a millorar en eines d’innovació i gestió turística. Les assignatures d’especialització seran les que s’impartiran en format presencial, per poder aprofitar el contacte directe amb els professionals, la realització de tallers i les visites a empreses i entitats.

En aquesta línia, es treballen diferents enfocaments metodològics complementaris que fomenten la teva participació, perquè adquireixis competències específiques i soft:

Formació online

Seguint l’estratègia de classe invertida o flipped classroom:

SELF-STUDY

Treballaràs de manera autònoma (self-study) el material educatiu i les microcàpsules formatives disponibles a l’aula virtual, per preparar les lectures i les activitats proposades amb els docents i els experts.

MASTERCLASS

A través de l’aula virtual, participaràs en les masterclass proposades pels docents. En cada assignatura es proposen sessions en temps real per treballar de manera pràctica i participativa les diferents temàtiques.

EXPERT TALKS

Entraràs en contacte directe amb experts del sector a través de la participació en les expert talks.

NETWORKING

Professionals internacionals com els directors i gestors d’hoteleria i de restauració, avalats per les seves trajectòries professionals, comparteixen les seves experiències i et conviden a crear debat i fomentar el networking.

Formació presencial

Hands-on activities al CETT, a Barcelona. Un cop finalitzades les sessions online, participaràs durant 4 setmanes, durant el mes de juny, en les sessions presencials per posar en pràctica les competències adquirides prèviament. Es tracta de:

SEMINARIOS DOCENTES

Sessions diàries en què faràs classes presencials amb docents nacionals i internacionals.

VISITES PROFESSIONALS

Durante tu estancia, la agenda incluirá visitas profesionales y de ocio que te permitirán construir una red profesional sólida y poder acceder, de primera mano, a buenas prácticas del mundo empresarial.

Sistema d’avaluació

L’avaluació és contínua. Has de realitzar diverses activitats, individuals o en grup, que es corresponen amb les temàtiques de cada assignatura i que els docents avaluen de manera progressiva. Cada activitat té assignat un percentatge sobre la nota final, que es correspon amb la dificultat i el temps que es requereix per realitzar-la. En cada assignatura s’indiquen els percentatges i les dates d’entrega de les activitats, perquè puguis gestionar bé el temps de dedicació.

A continuació s’indiquen les activitats avaluatives, tant en la formació online com en la presencial:

Formació online

  • Activitats bàsiques de comprensió. Les activitats d’aquest tipus són exercicis que els docents proposen després de cada sessió a temps real per assegurar, així, la comprensió del contingut treballat.
  • Activitats d’aprofundiment. Es tracta d’activitats d’anàlisi i reflexió a través de les quals has de posar de manifest el teu aprenentatge i la correcta interpretació dels continguts i els coneixements adquirits durant el desenvolupament de cada temàtica. En aquest tipus d’activitats es proposen: casos d’estudi, resolució de problemes basats en reptes, creació de mapes de processos i activitats col•laboratives en línia.
  • Debats. Els debats plantejats en l’espai fòrum són de caràcter obligatori i, per tant, avaluables. En l’avaluació es tindran en compte els següents criteris: la participació, l’enviament de respostes raonades amb criteri i el caràcter proactiu.

Formació presencial

Durant les sessions presencials, participaràs en sessions de masterclass i seminaris professionals que s’avaluaran a través de proves pràctiques i escrites. L’assistència és obligatòria en totes les sessions proposades.

TFM

Has de realitzar l’assignatura Treball Final de Màster o TFM. La seva elaboració i presentació és indispensable per obtenir la titulació. El TFM posseeix un caràcter integrador que uneix el conjunt de competències que s’han desenvolupat durant el procés formatiu durant tot el curs. L’hauràs de presentar via online i serà avaluat per la comissió del Màster.