Fotografia de: Perfil d'accés recomenat | Gestió Turística del Patrimoni Culinari i Gastronòmic
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
Perfil d'accés recomenat
Especialització dins de Màster Oficial d'Innovació en la Gestió Turística
Propera convocatòria: 01/10/2021

Perfil d'accés recomenat

El perfil d'ingrés recomanat pels futurs estudiants del màster oficial en d’Innovació de la Gestió Turística contempla els següents aspectes:

  • Tenir un bon nivell d’idiomes, ja que es tracta d’una capacitació fonamental per al bon posicionament professional de l’estudiant, així com per poder desenvolupar l’àmbit d’estudi en un nivell internacional.
  • Disposició per a treballar en un sector dinàmic, en què es valoren la iniciativa pròpia, l’aptitud per a les relacions interpersonals, la capacitat de lideratge, de treball en equip i de gestió de projectes.

Complements de formació

Titulacions d’entrada que requereixen de la matriculació i superació de complements de formació per a la obtenció del títol de màster:

Titulaciones de entrada que requieren de la matriculación y superación de complementos de formación para la obtención del título de máster:

Titulacions Complements de formació
Diplomatura en Turismo o el título de Técnico en Empresas y Actividades Turísticas No se requieren complementos
Grado en Turismo .
Diplomatura en Ciencias Empresariales .
Diplomatura / Grado en Nutrición Humana y Dietética .
Licenciatura / Grado en Economía .
Licenciatura / Grado en Administración y Dirección de Empresas .
*** ***
Licenciatura / Grado en Historia y Historia del arte Se requieren complementos de formación: Turisme Global 9 ECTS.
Licenciatura / Grau en Pedagogía .
Licenciado / Grado en RRPP y comunicación y similares .
Licenciatura / Grado en Humanidades .
Licenciatura / Grado en Geografía .
Licenciatura / Grado Antropología .
Cualquier otra licenciatura / Grado .

Los complementos de formación se realizarán 100% online, coincidiendo con la fecha de inicio del máster.