Fotografia de: Perfil de sortida | Gestió Turística del Patrimoni Culinari i Gastronòmic
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
Perfil de sortida
Especialització dins de Màster Oficial d'Innovació en la Gestió Turística
Propera convocatòria: 01/10/2021

Perfil de sortida

  • Creadors i gestors de productes, esdeveniments i serveis turístics basats en el Patrimoni culinari i gastronòmic.
  • Docents i investigadors especialitzats en els aspectes culturals, històrics i socials que contextualitzin l'alimentació, la Gastronomia i el Turisme gastronòmic.
  • Promotors experts en el patrimoni alimentari i gastronòmic del territori, vinculats a entitats públiques i a empreses privades.
  • Gestors d'empreses vinculades a la Gastronomia capaços de crear ofertes gastronòmiques sòlides, innovadores i creatives, vinculades a la cultura i al territori.
  • Consultors, assessors i formadors interessats en incrementar culturalment el valor dels seus productes i serveis gastronòmics.
  • Professionals del màrqueting gastronòmic.