Fotografia de: Titulació oficial | Gestió Turística del Patrimoni Culinari i Gastronòmic
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
Titulació oficial
Especialització dins de Màster Oficial d'Innovació en la Gestió Turística
Propera convocatòria: 01/10/2021

Titulació oficial

Al finalitzar aquest màster, l'estudiant obté la següent titulació:

Màster univeristari en Innovació de la Gestió Turística. Especialitat Gestió Turística del Patrimoni Culinari i Gastronòmic.

B.O.E. Resolució de 17 de gener de 2013, de la Secretaria General d'Universitats, per la que es publica l'Acord del Consell de Ministres de 23 de novembre de 2012, pel que s'estableix el caràcter oficial de determinades titulacions de màster i la seva inscripció en el Registre d'Universitats, Centres i Titulacions.