Fotografia de: Durada | Gestió Turística del Patrimoni Culinari i Gastronòmic
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
Durada
Especialització dins de Màster Oficial d'Innovació en la Gestió Turística

Durada

  • Període lectiu: 13 d’octubre de 2020 a juny de 2021.
  • Lliurament del Treball Final de Màster: fins a setembre de 2021.
  • Horari: dimarts, dimecres i dijous, de 18:00 a 21:00.
  • Idioma: castellà.