Fotografia de: Durada | Gestió Turística del Patrimoni Culinari i Gastronòmic
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica

Gestió Turística del Patrimoni Culinari i Gastronòmic

Especialització dins de Màster Oficial d'Innovació en la Gestió Turística

Informació general

Modalitat: Presencial
Durada: 1 curs (60 ECTS)
Idiomes: Castellà
Import des de: 5818,75 €
Sol·licita Admissió