Fotografia de: Metodologia i avaluació | Gestió Turística del Patrimoni Culinari i Gastronòmic
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
Metodologia i avaluació
Especialització dins de Màster Oficial d'Innovació en la Gestió Turística
Propera convocatòria: Octubre 2021

Metodologia i avaluació

Metodologia

El curs es basarà en sessions de treball presencials, de caràcter teòric-pràctic, a les que es tracten els diversos continguts prèviament definits. Es realitzaran estudis de casos que contribueixen a contextualitzar els conceptes tractats en cada tema. La participació activa dels alumnes, dins l'aula i durant les sortides de treball de camp, serà fonamental pel seguiment de les assignatures.

Les assignatures són impartides per un equip de professors i professionals en actiu dels àmbits del Turisme, el Patrimoni i la seva didàctica i divulgació. L'alumnat comptarà amb un tutor/a del Treball Final de Màster (TFM) .

El disseny i desenvolupament del TFM permetrà interrelacionar i integrar els diferents continguts i coneixements adquirits durant el màster. Aquest projecte serà indispensable per a obtenir la titulació.

Avaluació

L'avaluació es basarà en la participació i el treball desenvolupat per l'alumnat a les diferents assignatures, així com en el resultat del seu TFM, en el que s'hauran d'aplicar els coneixements adquirits durant el curs.