Gestió Turística del Patrimoni Culinari i Gastronòmic Especialització dins de Màster Oficial d'Innovació en la Gestió Turística

M
Modalitat: Presencial
Durada: 1 curs (60 ECTS)
Idiomes: Castellà
Import des de: 4757 €

Objectius

  • Posar en valor els recursos gastronòmics per crear i desenvolupar projectes de promoció i gestió turística.
  • Comprendre els fenòmens relacionats amb la Gastronomia des de la perspectiva geogràfica, històrica, antropològica, sociològica i econòmica, i interpretar-los en la seva dimensió més global.
  • Desenvolupar projectes d’anàlisi i recerca en l’àmbit del Patrimoni Gastronòmic per generar i transferir a la societat coneixement especialitzat.
  • Apropar a l’alumnat els coneixements propis de la metodologia científica per a la correcta aplicació de les eines d’investigació.