Gestió Turística del Patrimoni Culinari i Gastronòmic Especialització dins de Màster Oficial d'Innovació en la Gestió Turística

M
Modalitat: Presencial
Durada: 1 curs (60 ECTS)
Idiomes: Castellà
Import des de: 4757 €

Programa

60 crèdits europeus (ECTS)

Assignatures troncals de màster (15 ECTS)

Innovació Turística (3 ECTS)

 • Innovar per Competir.
 • Co-crear per Innovar.
 • Projectes d’Innovació Turística.

Instruments d’Organització i Gestió del Turisme (6 ECTS)

 • Gestió Pública i Ordenació del Turisme.
 • Eines de Gestió Turística per a Destinacions.
 • Liberalització de Serveis i Noves Tendències en Turisme.

Màrqueting Estratègic i Operatiu (3 ECTS)

 • Estratègies de Màrqueting.
 • Màrqueting Online Aplicat al Turisme.

Comercialització i Comunicació del Turisme Cultural (3 ECTS)

 • Tècniques i Eines de Comunicació.
 • Canals de Comercialització.
 • Nous Models de Promoció.

Assignatures d'especialització (21 ECTS)

Coneixement i Transformació del Producte Gastronòmic (6 ECTS)

 • Coneixement, Avaluació Sensorial i Tast Organoèptic del Producte Alimentari.
 • Marques de Protecció i QUalitat Alimentària.
 • Processos i Tècniques de Transformació Culinària.

Educació nutricional (3 ECTS)

 • Principis de Dietètica i Nutrició.
 • El Sistema Europeu de Seguretat Alimentària.
 • Informació Nutricional i Mitjans de Comunicació.

Antropologia i Història de l'Alimentació (6 ECTS)

 • L'alimentació com a Estratègia d'Identificació Social.
 • Processos de Patrimonialització Gastronòmica.
 • Història i Evolució de les Pràctiques Culinàries.

Aliments i Territori: Turisme Gastronòmic (6 ECTS)

 • Patrimoni Gastronòmic i Producte Turístic.
 • Turisme Gastronòmic i Desenvolupament Territorial.
 • Enoturisme.

Assignatures optatives d'orientació (12 ECTS)

Itinerari d'Investigació

 • Metodologia de la Investigació.
 • Aplicació de les Eines de la Investigació.

Itinerari Professional

 • Aplicació i Tranferència de la Innovació (Pràcticum)

Treball Final de Màster (12 ECTS)

Aquesta assignatura pretén capacitar a l'alumnat per l’anàlisi de les problemàtiques i fets turístics mitjançant els mètodes i tècniques d’investigació adequats en cada cas. Permet iniciar a l’estudiant en la metodologia d’investigació per a que pugui plantejar i desenvolupar amb èxit una recerca.

Assignatures definides com a complements de formació del màster:

 • Turisme Global 9 ECTS.