Gestió Turística del Patrimoni Culinari i Gastronòmic Especialització dins de Màster Oficial d'Innovació en la Gestió Turística

M
Modalitat: Presencial
Durada: 1 curs (60 ECTS)
Idiomes: Castellà

Programa

60 Crèdits Europeus

ASSIGNATURES TRONCALS DEL MÀSTER (15 ECTS)

Innovació Turística (3 ECTS)

 • Innovar per competir.
 • Co-crear per innovar.
 • Projectes d’innovació turística.
 • Lideratge i gestió.

Màrqueting Estratègic i Operatiu (3 ECTS)

 • Anàlisi i Diagnosi DAFO.
 • Estratègies de Màrqueting.
 • Màrqueting on-line aplicat al turisme.

Instruments d’Organització i Gestió del Turisme (6 ECTS)

 • Models de Gestió de desenvolupament turístic.
 • Elements configuradors i actors de les destinacions turístiques.
 • Aproximació territorial del turisme.

Comercialització i Comunicació del Turisme Cultural (3 ECTS)

 • Tècniques i eines de comunicació.
 • Canals de comercialització.
 • Nous models de promoció.

ASSIGNATURES D’ESPECIALITZACIÓ (21 ECTS)

Coneixement i transformació del producte gastronòmic (6 ECTS)

 • Principals famílies de productes, varietats i característiques.
 • Patrimoni, territori i producte gastronòmic.
 • Avaluació sensorial i tast organolèptica del producte.
 • Processos i tècniques de transformació culinària

Antropologia i història de l'alimentació (6 ECTS)

 • L'alimentació com a estratègia d'identificació social.
 • Processos de patrimonialització gastronòmica.
 • Història i evolució de les pràctiques culinàries.

Educació nutricional (3 ECTS)

 • Principis de dietètica i nutrició.
 • Marques de protecció i qualitat alimentària.
 • La seguretat alimentària.
 • La dieta mediterrània.

Aliments i territori: turisme gastronòmic (6 ECTS)

 • Geografia del turisme gastronòmic.
 • Patrimoni gastronòmic i producte turístic.
 • Eines de mediació d'aplicació al turisme gastronòmic.
 • Nous models de desenvolupament vinculats a la gastronomia.
 • Enoturisme.

ASSIGNATURES OPTATIVES D’ORIENTACIÓ (12 ECTS)

Aplicació i Transferència de la Innovació (12 ECTS) – Orientació professional

Assignatura vinculada a la realització de pràctiques en empreses i organitzacions turístiques pel desenvolupament de els competències professionals del màster i la seva aplicació en un entorn real.

Metodologies i Tècniques de la Investigació (12 ECTS) – Orientació investigadora

 • Principis bàsics de la investigació i del seu disseny
 • Bases de la investigació quantitativa i qualitativa
 • Fonts d’informació turística
 • Programes i recursos per als anàlisis i pel seu tractament

PROJECTE FINAL DE MÀSTER (12 ECTS)

Aquesta assignatura pretén capacitar a l'alumnat per l’anàlisi de les problemàtiques i fets turístics mitjançant els mètodes i tècniques d’investigació adequats en cada cas. Permet iniciar a l’estudiant en la metodologia d’investigació per a que pugui plantejar i desenvolupar amb èxit una recerca.

Assignatures definides com a complements de formació del màster:

 • Turisme Global 9 ECTS