Gestió Turística del Patrimoni Culinari i Gastronòmic Especialització dins de Màster Oficial d'Innovació en la Gestió Turística

M
Modalitat: Presencial
Durada: 1 curs (60 ECTS)
Idiomes: Castellà

Introducció

La gastronomia com a construcció cultural complexa ha esdevingut en els darrers anys objecte d'estudi.

La societat actual demana professionals que entenguin el fenomen gastronòmic com una oportunitat d'innovació i de creativitat, persones capacitades per donar resposta als canvis que s'estan produint en el món de l'alimentació, en la percepció de la cuina i les seves formes de consum, i en les activitats d'oci i turisme que se'ls associen. I tot això en un context de consolidació del concepte de "patrimoni gastronòmic", i d’importància creixent, tant econòmica com social, de la gastronomia com a recurs de desenvolupament territorial i turístic.

El Màster en Gestió Turística del Patrimoni Culinari i Gastronòmic constitueix una aproximació a l'estudi d'aquests fenòmens des d'una perspectiva multidisciplinària.

Els continguts s'articulen al voltant de dos eixos principals, complementaris i instrumentals entre sí, d'una banda, els aspectes tècnics i culturals de l'alimentació i la cuina, i de l'altra, la valorització i la promoció turística del patrimoni gastronòmic.