Gestió Turística del Patrimoni Culinari i Gastronòmic Especialització dins de Màster Oficial d'Innovació en la Gestió Turística

M
Modalitat: Presencial
Durada: 1 curs (60 ECTS)
Idiomes: Castellà

Raons per cursar aquest màster

És un Màster Oficial de la Universitat de Barcelona amb llarga trajectòria i amb validesa en tot el territori europeu. Amb l'objectiu de respondre a les demandes actuals del sector, s'ofereix a l'alumnat dos itineraris possibles: el professional(amb pràctiques en empreses i institucions col·laboradores) i el de recerca (amb un marcat caràcter d’inici en la recerca i com a pas previ per a la realització d’estudis de doctorat que hi estiguin relacionats).

És un programa amb una clara vocació integradora del turisme i del patrimoni que dóna resposta a les noves necessitats i tendències del mercat laboral de comptar amb professionals especialitzats en la gestió turística del patrimoni culinari i gastronòmic.

La metodologia docent combina sessions teòriques amb sortides i visites que permeten a l’alumnat viure in situ la realitat del sector.

Hi col·laboren i hi participen els organismes i les institucions turístiques i gastronòmiques més destacades, així com nombrosos experts i professorat universitari de diversos àmbits i especialitats del sector.