Fotografia de: A qui va dirigit | Gestió Turística del Patrimoni Cultural i Natural
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
A qui va dirigit
Especialització dins de Màster Oficial d'Innovació en la Gestió Turística
Propera convocatòria: Octubre 2021

A qui va dirigit

L’especialitat de Gestió Turística del Patrimoni Cultural i Natural del Màster d’Innovació de la Gestió Turística és un estudi d’especialització en gestió del turisme cultural i natural que respon a la necessitat d’aquest sector d’atraure i incorporar perfils amb coneixements profunds en innovació i gestió turística, que permetin afrontar els canvis de l’entorn i garantir la sostenibilitat en la destinació.

Els canvis derivats dels reptes que suposen la transformació digital, la innovació, la globalització i la sostenibilitat estan afectant especialment el sector turístic i hoteler, remodelant radicalment les bases dels seus negocis, generant oportunitats per a nous projectes empresarials i exercint una gran pressió a les empreses ja arrelades, que necessiten enfortir els seus processos d’adaptació als canvis constants de l’entorn i iniciar estratègies per proporcionar respostes eficaces.

El Màster va dirigit a totes aquelles persones que necessiten adquirir o reciclar els seus coneixements sobre la gestió, la planificació i el desplegament del turisme cultural i natural en les destinacions i en empreses que formen part de la cadena de valor d’aquesta tipologia de turisme, ja sigui per conèixer les últimes tècniques i tsendències, per promocionar-se a posicions superiors, o per crear una bona xarxa de contactes que els permetin ampliar horitzons.

El programa de Màster va dirigit a 3 tipus de perfils:

Professionals que exerceixin càrrecs de gestió turística

L’actual conjuntura social i econòmica requereix que els professionals del sector hagin d’actualitzar els seus coneixements i competències professionals, i conèixer les últimes tendències i eines que afecten l’àmbit de la seva especialització professional.

Professionals d’empreses relacionades amb el turisme cultural i/o natural

Professionals que desitgen conèixer més profundament o perfeccionar les estratègies, les tècniques i els instruments per a la gestió i el desenvolupament de serveis turístics en el marc del turisme cultural i/o natural.

Titulats universitaris

Persones amb titulació universitària i un mínim de dos anys d’experiència professional que desitgen enfocar la seva carrera professional i ampliar els seus contactes professionals en l’àmbit empresarial turístic i hoteler.