Fotografia de: Perfil de sortida | Gestió Turística del Patrimoni Cultural i Natural
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
Perfil de sortida
Especialització dins de Màster Oficial d'Innovació en la Gestió Turística
Propera convocatòria: Octubre 2021

Perfil de sortida

 • Gestor de Turisme cultural – Dissenyar activitats, promoure i divulgar possibilitats turístiques basades en els recursos culturals i patrimonials.

 • Gestor culturalIntegrar els recursos naturals i culturals en la planificació territorial mitjançant la realització de projectes de desenvolupament sostenible de la oferta cultural i turística.

 • Intèrpret del Patrimoni - Conèixer el medi en el que treballa i elaborar línies d'actuació per aconseguir la posada en valor i difusió del Patrimoni natural i cultural. Elaborar mitjans interpretatius per tal que el públic coneixi, comprengui i valori el patrimoni.

 • Dinamitzador de Turisme culturalDissenyar projectes de turisme cultural, realitzar material didàctic i de divulgació, publicacions i activitats per la promoció turística del Patrimoni cultural i natural.

 • Guia d'espais culturals i naturalsConèixer l'entorn en el què es desenvolupa la seva tarea, així com les tècniques de comunicació i altres tècniques turístiques per a realitzar les visites guiades.

 • Informador turísticOferir informació d'atractius turístic-culturals, així com realitzar visites guiades i activitats culturals per a diversos tipus de clients.

Ámbits de treball

 • Empreses turístiques especialitzades en temes culturals (agències de viatges receptives i emisores, tour operadors, centrals de reserves, etc.).

 • Administracions públiques (oficines de Turisme, patronats, ajuntaments, consells comarcals, diputacions, etc.).

 • Espais culturals d'ús turístic (museus, centres d'interpretació, etc.).

 • Espais naturals (parcs naturals, aules de natura, ecomuseus).

 • Associacions turístiques.

 • Fundacions culturals.

 • Consultories turistiques i culturals.