Gestió Turística del Patrimoni Cultural i Natural Especialització dins de Màster Oficial d'Innovació en la Gestió Turística

M
Modalitat: Presencial
Durada: 1 curs (60 ECTS)
Idiomes: Castellà
Import des de: 4757 €

Objectius

  • Formar professionalment gestors turístics del Patrimoni cultural i natural, amb capacitat de coordinar diversos agents turístics (públics i privats) implicats en la comercialització i la comunicació de les destinacions.
  • Dotar l’alumnat de competències per a l’organització d’equips de caràcter multiprofessional que desenvolupin projectes dirigits a l’explotació i la promoció del Patrimoni cultural i natural, des de l’òptica del Turisme cultural.
  • Aportar un perfil professional que capaciti per a la intervenció en les diferents fases de la mediació didàctica del Patrimoni i la seva aplicació en el sector turístic.
  • Apropar a l’alumnat els coneixements propis de la metodologia científica per a la correcta aplicació de les eines d’investigació.