Fotografia de: Programa i assignatures | Gestió Turística del Patrimoni Cultural i Natural
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
Programa i assignatures
Especialització dins de Màster Oficial d'Innovació en la Gestió Turística

Programa i assignatures

60 crèdits europeus (ECTS)

Assignatures troncals del màster (15 ECTS):

Innovació Turística (3 ECTS):

 • Innovar per Competir.
 • Co-crear per Innovar.
 • Projectes d’Innovació Turística.

Instruments d’Organització i Gestió del Turisme (6 ECTS):

 • Gestió Pública i Ordenació del Turisme.
 • Eines de Gestió Turística per destinacions.
 • Liberalització de serveis i noves tendències en Turisme

Màrqueting Estratègic i Operatiu (3 ECTS):

 • Estratègies de Màrqueting.
 • Màrqueting Online aplicat al Turisme.

Comercialització i Comunicació del Turisme Cultural (3 ECTS):

 • Tècniques i Eines de Comunicació.
 • Canals de Comercialització.
 • Nous Models de Promoció.

Assignatures d'especialització (21 ECTS):

Claus Interpretatives del Patrimoni Cultural i Natural (12 ECTS):

 • Concepte de Patrimoni i Diversitat Patrimonial.
 • Claus Interpretatives del Patrimoni Cultural.
 • Claus Interpretatives del Patrimoni Natural.

Recursos i Estratègies de Mediació Didàctica del Patrimoni (9 ECTS):

 • Principis Bàsics, Funcions i Dimensió de la Didàctica aplicada al Patrimoni Cultural i Natural.
 • La Mediació Humana i els Seus Recursos.
 • Museografia Didàctica com a Recurs de Mediació Patrimonial.
 • Les Noves Tecnologies com a Recurs de Mediació Patrimonial.

Assignatures optatives d'orientació (12 ECTS):

Itinerari d'Investigació

 • Metodologia de la Investigació.
 • Aplicació i Einces de la Investigació

Itinerari Professional

 • Aplicació i Transferència de la Innovació (Pràcticum).

Treball Final de Màster (12 ECTS):

Aquesta assignatura pretén capacitar a l'alumnat per l’anàlisi de les problemàtiques i fets turístics mitjançant els mètodes i tècniques d’investigació adequats en cada cas. Permet iniciar a l’estudiant en la metodologia d’investigació per a que pugui plantejar i desenvolupar amb èxit una recerca.

Assignatures definides com a complements de formació del màster:

 • Turisme Global 9 ECTS.

Total complements: 9 ECTS.