Fotografia de: A qui va dirigit | Gestió Turística del Patrimoni Cultural i Natural
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
A qui va dirigit
Especialització dins de Màster Oficial d'Innovació en la Gestió Turística

A qui va dirigit

Titulacions d’entrada que requereixen de la matriculació i superació de complements de formació per a la obtenció del títol de màster:

TitulacionsComplements de formació
Diplomatura en Turisme o el títol de Tècnic en Empreses i Activitats Turístiques No es requereixen complements
Grau en Turisme .
*** ***
Diplomatura en Ciències Empresarials .
Diplomatura / Grau en Nutrició Humana i Dietètica .
Llicenciatura / Grau en Economia .
Llicenciatura / Grau en Administració i Direcció d'Empreses .
Llicenciatura / Grau Història i Història de l'Art Es requereixen els complements de formació: Turisme Global 9 ECTS
Llicenciatura / Grau en Pedagogia .
Llicenciat / Grau en RRPP i comunicació i similars .
Llicenciatura / Grau en Humanitats .
Llicenciatura / Grau en Geografia .
Llicenciatura / Grau Antropologia .
Qualsevol altra llicenciatura / Grau .

Els complements de formació es realitzaran 100% online, coincidint amb la data d'inici del màster

Total complements: 9 ECTS.