Gestió Turística del Patrimoni Cultural i Natural Especialització dins de Màster Oficial d'Innovació en la Gestió Turística

M
Modalitat: Presencial
Durada: 1 curs (60 ECTS)
Idiomes: Castellà

A qui va dirigit...

Titulacions d’entrada que requereixen de la matriculació i superació de complements de formació per a la obtenció del títol de màster:

TITULACIÓ

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ

 • Diplomatura en Turisme o el títol de Tècnic en Empreses i Activitats Turístiques

No es requereixen complements

 • Grau en Turisme

 • Diplomatura en Ciències Empresarials

Es requereixen els complements de formació:

 • Turisme Global 9 ECTS

 • Diplomatura / Grau en Nutrició Humana i Dietètica

 • Llicenciatura / grau en Economia

 • Llicenciatura / grau en Administració i Direcció d'Empreses

 • Llicenciatura / grau Història i Història de l'Art

 • Llicenciatura / grau en Pedagogia

 • Llicenciat / grau en RRPP i comunicació i similars

 • Llicenciatura / grau en Humanitats

 • Llicenciatura / grau en Geografia

 • Llicenciatura / grau Antropologia

 • Qualsevol altra llicenciatura / grau