Fotografia de: Centre de recursos | CETT
Universitat de Barcelona

Centre de recursos

És un centre multidisciplinar que ofereix una gran quantitat de recursos per tal que l’alumnat pugui reforçar, completar o ampliar la seva formació, d’acord amb les seves preferències, necessitats i disponibilitat fora de l’aula.

El centre disposa de diferents mitjans de suport com multimèdia, connexions telemàtiques o audiovisuals, entre d'altres, així com materials adquirits o elaborats per l’equip docent del CETT i dissenyats per a l’aprenentatge personalitzat, sobretot d’idiomes i d’especialitats turístiques i hoteleres.

  • Àrea de noves tecnologies
  • Secció d’autoaprenentatge de llengües
  • Centre de documentació turística
  • Biblioteca
  • Sala d’ofimàtica i turismàtica

Més info: www.cett.es/cenrec/