Recerca

Memòries

El web del Grup de Recerca d’Hoteleria ofereix una visualització de les principals línies de treball del grup, així com material relacionat amb els estudis i projectes formatius. Aquestes actuacions es troben recollides en les següents memòries dels últims cursos: