Universitat de Barcelona
Recerca

Memòries

La web del Grup de Recerca en Cuina i Gastronomia (GRCiG) ofereix una visualització de les principals línies de treball del grup, així com material relacionat amb els estudis i projectes formatius. Dites actuacions es troben recullides en les següents memòries dels darrers cursos