Fotografia de: Memòries | CETT
Universitat de Barcelona

Memòries

El grup de recerca en cuina i gastronomia ofereix una visualització de les principals línies de treball del grup, així com material relacionat amb els estudis i projectes formatius. Dites actuacions es troben recullides en les següents memòries dels darrers cursos