Fotografia de: Turisme Cinematogràfic | CETT
Universitat de Barcelona
Recerca > Grups de Recerca > Turisme, Cultura i Territori >

Turisme Cinematogràfic

La indústria de l’audiovisual en general i el cinema en particular estan adquirint cada cop més protagonisme entre els gestors turístics. Les imatges filmades arriben a milions de persones de tot el món i, utilitzades adequadament poden convertir-se en una eina d’especial importància en l’àmbit del màrqueting i la promoció turística. Així doncs, la col·laboració entre els organismes de promoció turística i cinematogràfica serà cada cop més habitual, compartint interessos, objectius i accions conjuntes.

En aquesta relació entre turisme i cinema, cada cop més evident, s’inscriu aquesta línia de treball. Els aspectes més destacats d’estudi són:

  • El turisme cinematogràfic com eina de promoció turística
  • L’impacte del cinema en l’imaginari turístic de les destinacions
  • La influència del cinema com a motivació per viatjar
  • Creació de rutes turístico-culturals basades en pel·lícules
  • La relació i evolució històrica entre destinacions culturals i cinema

Paraules clau: Destinacions culturals, turisme cinematogràfic, imaginari turístic, imatge, rutes turístico-culturals, itineraris cinematogràfics, nous atractius turístics, descentralització turística, Barcelona Movie, Tourist Destination Placement (TDP), Barcelona, etc.