Fotografia de: Turisme Cultural | CETT
Universitat de Barcelona

Turisme Cultural

El turisme cultural és un dels sectors crucials, tant des del punt de vista sociocultural com econòmic, de la societat de la informació i del coneixement. Es tracta d'un espai de convergència entre diferents àmbits com el patrimoni cultural i natural, els equipaments culturals (museus, centres d'interpretació i de visitants, jaciments arqueològics, conjunts monumentals, entre altres), els entorns paisatgístics, el folklore, la societat i l'economia. Aquesta simbiosi, no obstant, s'ha d'entendre en una perspectiva de sostenibilitat i de qualitat que procuri gestionar i presentar a la ciutadania els productes culturals a través de diferents canals comunicatius i, especialment, mitjançant les noves tecnologies.

Aquesta línia de recerca se centra en la investigació i posada en valor del patrimoni cultural i natural mitjançant tots aquells equipaments i estratègies d'intermediació i promoció de què disposa la societat contemporània, amb especial èmfasi a totes aquelles iniciatives auspiciades per les noves tecnologies, el paradigma comunicatiu del nostre temps.

Paraules clau: Museus, Equipaments culturals, Patrimoni històrico-cultural, Patrimoni natural, Itineraris turístics, Tecnologies de la Informació i de la Comunicació, Mitjans de Comunicació Social, Comunicació Audiovisual, Consultoria