Fotografia de: Turisme Educatiu | CETT
Universitat de Barcelona

Turisme Educatiu

Tant si són grans destinacions consolidades com si estan en camí de ser-ho, el turisme ja forma part del caràcter estructural de moltes ciutats contemporànies. Aquest fenomen participa i influeix en les relacions interpersonals i en la realitat social, econòmica, política i espacial de l’entorn urbà. És per això que es fa evident la necessitat de parar atenció i reflexionar sobre l’activitat turística d’una ciutat i de com aquesta incideix en la ciutadania des de diferents punts de vista. Investigar el component sociopedagògic del turisme per a formar ciutadans responsables, ja sigui en el paper d’amfitrions com a l’hora de viatjar és un element fonamental per l’èxit de les destinacions actuals.

Les principals línies de recerca del turisme educatiu són, entre d’altres:

  • les ciutats educadores i la seva relació amb el turisme,
  • el patrimoni com a element clau per a l’educació patrimonial en el sí de les ciutats,
  • així com l’estudi de la didàctica del patrimoni.

Paraules clau: Ciutat Educadora, ciutadania responsable, didàctica del patrimoni, mediació turístico-cultural, patrimoni històrico-cultural