Fotografia de: Xarxes de Treball  | CETT
Universitat de Barcelona

Xarxes de Treball

Entre els plantejaments dels Ambits de Conexeiment Expert del CETT es troba el d'estimular les xarxes de treball internes i externes (la col·laboració amb grups i professorat d’altres universitats, fundacions i empreses dels sectors implicats).

Els projectes d’investigació aplicada vinculats tenen com a finalitat principal la recerca planificada i la realització d’estudis clau encaminats a adquirir nous coneixements, competències i aptituds útils per al desenvolupament de nous productes, processos o serveis turístics, o que permetin millorar els ja existents, alhora que repercuteixin en l’èxit dels professionals i de les empreses.

Vinculades amb l'Àmbit de Coneixement Expert en Cuina i Gastronomia

UNITAT DE TREBALL UB-BULLIPEDIA.CETT

UNITAT DE TREBALL UB-BULLIPEDIA.CETT

En aquests moments, el CETT a través de la unitat de treball UB-Bullipèdia participa activament en el projecte, liderant, coordinant i dirigint els continguts relatius a les tècniques culinàries aplicades al producte i als processos d’organització i gestió de la restauració. A més, el CETT assumeix la coordinació del treball de les escoles de cuina d’arreu del món.

Health Universitat de Barcelona Campus

Health Universitat de Barcelona Campus

El campus de la salut de la Universitat de Barcelona, el HUBc, és un campus d’excel•lència internacional, impulsat per la Universitat de Barcelona per articular la interacció amb els principals hospitals i instituts de recerca de l’àmbit de la salut. El CETT hi col•labora en temes nutricionals i alimentaris.

http://hubc.ub.edu

Vinculades amb l'Àmbit de Coneixement Expert en Hoteleria

Observatori del Turisme Rural

Observatori del Turisme Rural

L’Observatori del Turisme Rural és una iniciativa d’investigació conjunta desenvolupada per EscapadaRural.com, l’EUHT CETT-UB i Netquest que genera coneixement i aporta informació de valor sobre el sector del turisme rural a Espanya, tant pel que fa a l’àmbit de l’oferta (“propietaris”) como en el de la demanda (“viatgers”).

http://www.escapadarural.com/observatorio/

Vinculades amb l'Àmbit de Coneixement en Turisme, Cultura i Territori

COODTUR

COODTUR

Plataforma acadèmica de difusió i transferència per els estudis i investigacions sobre turisme i desenvolupament, una eina per apropar l'acadèmia i les accions de cooperació al desenvolupament en matèria de turisme.

http://www.coodtur.org/

DIDPATRI

DIDPATRI

El grup de recerca i innovació “Didàctica del Patrimoni, Museografia comprensiva i Noves tecnologies” (DIDPATRI) va ser reconegut per la Universitat de Barcelona (UB-3337 i UB-003930) l’any 2000. El 2005 es va incorporar a la xarxa de grups de qualitat de la Generalitat de Catalunya (SGR 0’621); revalidada l’any 2009 (SGR 00245).

http://www.didpatri.cat

ANTERRIT

ANTERRIT

El Grup de Recerca Consolidat d’Anàlisi Territorial i Desenvolupament Regional (ANTERRIT) és un grup de recerca consolidat reconegut per la Generalitat de Catalunya i adscrit al Departament de Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regiona de la Universitat de Barcelona (UB). Té com a objectiu general aprofundir en el coneixement geogràfic del territori català, amb el doble enfocament de recerca bàsica i recerca aplicada, i tant de les àrees rurals com dels àmbits urbans i metropolitans, així como dels fluxos que s’hi estableixen. Es pretén, en darrera instància, aportar coneixement per a la proposta d’estratègies de desenvolupament sostenible com a mitjà per assolir un major nivell de progrés social i econòmic i de reequilibri territorial.

http://www.ub.edu/anterrit/

Organització Internacional de Turisme Social

Organització Internacional de Turisme Social

L'Organització Internacional de Turisme Social és una associació internacional sense ànim de lucre el propòsit del qual és promoure l'accés al turisme per a tothom, dedicant una especial atenció als grups de població de nivell econòmic modest.

http://www.oits-isto.org/es/

Formem part:

AECIT

AECIT

Associació Espanyola d'Experts Científics en Turisme. De caràcter estrictament tècnic i científic, té com a objectiu la investigació, estudi i difusió de ciències i tècniques vinculades a l'activitat turística.

http://www.aecit.org/

EURO-TOQUES

EURO-TOQUES

EURO-TOQUES és una organització de professionals que integra als millors cuiners del món.

http://www.euro-toques.es/

REDINTUR

REDINTUR

La REDINTUR está formada per vint-i-quatre universitats espanyoles que imparteixen programes de posgrau en diferents ámbits del Turisme, la seva finalitat és la d'aunar esforços per portar a terme els següents objectius:

  • Cooperació en la docència de posgraus
  • Fomentar l'intercanvi i mobilitat entre professors i estudiants
  • Realització de projectes d' I + D + i
  • Transferència de coneixement
  • Qualsevol altre actuació en matèria de postgrau i Doctorat.

http://red-intur.org

SICTUR

SICTUR

SICTUR és el sistema d'informació que facilita la interacció de la comunitat científica i empresarial a nivell nacional i internacional identificant els diferents agents d'investigació, els treballs que es desenvolupen i la gestió de processos associats a la investigació i innovació.

http://sictur.org