Fotografia de: Les Universitats espanyoles rebutgen un Grau de Turisme de 3 anys | CETT
Universitat de Barcelona

Les Universitats espanyoles rebutgen un Grau de Turisme de 3 anys

20.04.2015
 
Les Universitats espanyoles rebutgen un Grau de Turisme de 3 anys

El passat divendres 17 d'abril, durant la primera jornada de l'Student Tourism Congress en el marc del Saló B-Travel, es va celebrar una trobada a Barcelona entre les universitats espanyoles que imparteixen turisme. El debat sobre el model de formació universitària de turisme ha estat una iniciativa impulsada pels membres de la Xarxa Intur, i organitzat per CETT-UB. La iniciativa ha permès crear un debat conjunt sobre la idoneïtat i efectes en la formació de turisme del pla de flexibilització universitària, que permet oferir carreres de tres anys de durada davant les actuals de quatre, i que es recull en el recentment publicat Reial Decret 43/2015, de 2 de febrer.

Amb un format de participació activa, la jornada va permetre que entre 24 universitats assistents s'identifiquin els beneficis i els inconvenients, així com els reptes i les oportunitats de l'aplicació de nou Reial Decret. El debat va possibilitar fer balanç de la qualitat i l'eficàcia contrastada del model del Grau de Turisme actual de quatre anys, i l'establiment d'un manifest conjunt d'orientació a les diferents universitats i administracions.

La jornada es va inaugurar a les 9.30 càrrec del president Xarxa Intur, el Dr. Antonio Guevara, i del Vicerector de Política Acadèmica i Qualitat de la Universitat de Barcelona, Dr. Gaspar Roselló. A continuació el Professor Jesús Molina del CETT-UB va presentar els objectius i la metodologia de la sessió de treball. Va ser a partir de les 10h quan es van organitzar les taules de treball i es van iniciar les deliberacions, per al debat i consens posterior.

Els 24 representants de les universitats espanyoles assistents al debat van manifestar la seva disconformitat amb la implantació del Grau de Turisme de tres anys a Espanya. Entre els nombrosos inconvenients identificats que suposa l'aplicació del nou decret, destaca la impossibilitat d'adquirir les competències necessàries per a un sector cabdal de l'economia espanyola, a més d'afectar negativament el desenvolupament docent i investigador de les universitats, i a la seva possibilitat de contribuir amb I + D + i a la millora de la competitivitat i innovació del sector turístic. Així mateix, el possible canvi encariria el cost dels estudis per als alumnes, obligats a realitzar estudis de postgrau per ser ocupables i atractius per a aquest sector.

La trobada va concloure amb la intervenció del Sr. José Antonio Pérez-Aranda, director de l'Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme CETT-UB, i la Sra. Mercè Colom, directora de CETT eLearning, que van agrair als diferents participants la seva assistència al debat, en benefici a millorar l'actual model de formació universitària en turisme; i van anunciar la realització del primer International Smartourism Congress CETT-UB in Tourism, Hospitality and Gastronomy i presentar les línies de la temàtica que es tractaran el proper mes d'abril del 2016.

Si voleu veure les fotografies podeu consultar el següent àlbum:

Fotografia de: Les Universitats espanyoles rebutgen un Grau de Turisme de 3 anys | CETT
Student Tourism Congress