Fotografia de: Una experiència d’innovació turístico-educativa al CETT | CETT
Universitat de Barcelona

Una experiència d’innovació turístico-educativa al CETT

13.05.2015
 
Una experiència d’innovació turístico-educativa al CETT

Els dies 7 i 8 de maig un grup d’alumnat de 1r que està cursant l’assignatura Turisme i Patrimoni del Grau de Turisme ha fet diverses sortides per conèixer alguns dels atractius turístico-culturals potencials del Districte d’Horta-Guinardó. El dijous, l’alumnat, va visitar la rèplica del Pavelló de la República, on es van desenvolupar, d’una banda, continguts de didàctica del patrimoni arquitectònic i pictòric, ja que dins del pavelló s’hi pot contemplar una reproducció del Guernica de Picasso, i, de l’altra, continguts de didàctica del patrimoni escultòric, a través de l’obra Els Mistos de Claes Oldenburg i Coosje van Bruggen.

Pel que fa a divendres dia 8, s’ha realitzat per primer cop una experiència d’innovació educativa que ha consistit en què l’alumnat de 3r i 4t curs de l’assignatura Mediació Turístico-cultural de Direcció Turística faci de mediador del patrimoni a l’alumnat de 1r curs del Grau de Turisme. Així, l’alumnat de 3r i 4t ha desenvolupat el rol de guies turístico-culturals i ha pogut presentar els seus treballs finals d’assignatura, que han consistit en el disseny i creació d’una visita turístico-cultural a un conjunt patrimonial proper al CETT –en concret, el Palau de les Heures i Les llars Mundet-, així com dels materials didàctics necessaris per comprendre l’evolució i significat d’aquests espais. Mentre que l’alumnat de 1r curs ha jugat el rol de turistes o visitants i ha pogut participar interactivament en la visita, realitzant diversos jocs i manipulant els materials didàctics creats pels seus companys de cursos superiors.