Fotografia de: La tesi d’Anna Torres rep el premi extraordinari de doctorat  | CETT
Universitat de Barcelona

La tesi d’Anna Torres rep el premi extraordinari de doctorat

15.02.2016
 
La tesi d’Anna Torres rep el premi extraordinari de doctorat

El passat 11 de febrer,  la professora i investigadora del CETT Anna Torres Delgado va rebre el premi extraordinari de doctorat de l’any acadèmic 2012/2013, com a reconeixement a l’excel·lència acadèmica de la seva tesi titulada: “Turisme i Sostenibilitat: Una proposta metodològica per a l’estudi de la sostenibilitat turística a escala municipal”.

La cerimònia es va realitzar al Paranimf de l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona, i va premiar aquelles tesis doctorals amb qualificació d’excel·lent cum laude que havien estat millor valorades per la Comissió de Doctorat de cada Facultat.

La tesi  afronta una de les principals dificultats del turisme sostenible: la manca de límits de la sostenibilitat turística i la dificultat de mesurar-la. I ho fa desenvolupant una metodologia basada en la construcció d'un Índex de Sostenibilitat Turística (ISOST) que s’ha elaborat mitjançant l'anàlisi empírica de la realitat catalana i amb vocació d'ús general.

A partir d’un Sistema d'Indicadors calculat en municipis representatius de les diferents realitats turístiques i territorials de Catalunya, s'identifiquen les variables clau en l’estudi de la sostenibilitat turística local. Posteriorment aquestes variables s’agreguen en un únic valor sintètic i global: l’Índex ISOST. Aquest Índex permet definir llindars de sostenibilitat turística a partir dels quals es pot comparar el grau de sostenibilitat turística de les destinacions.

El valor i utilitat d’aquesta recerca rau en la creació d’un índex per aconseguir una interpretació integrada del nivell de sostenibilitat turística de les destinacions de Catalunya. Suposa obtenir un resum estadístic (una dada síntesi) en forma de valor únic i simplificat de la sostenibilitat turística a escala municipal. A més, si s'aplica periòdicament, facilita la comparació entre situacions temporals diferents d’una mateixa destinació (comparació temporal, gestió i presa de decisions a partir de la caracterització evolutiva i de l'impacte de les mesures i accions que es poden anar prenent successivament).

Categories
doctorat anna torres cum laude ub CETT turisme sostenibilitat premio