Fotografia de: Les Doctores Mireille Spalacci i Montserrat Iglesias participen a la II Jornada d’Entonació i Parla | CETT
Universitat de Barcelona

Les Doctores Mireille Spalacci i Montserrat Iglesias participen a la II Jornada d’Entonació i Parla

21.12.2016
 
Les Doctores Mireille Spalacci i Montserrat Iglesias participen a la II Jornada d’Entonació i Parla

El divendres 16 de desembre la Dra. Mireille Spalacci i la Dra. Montserrat Iglesias  van participar en la II Jornada d'Entonació i Parla amb dues comunicacions. La jornada que es va celebrar a la Facultat d’educació de la UB va ser organitzada pel Grup de Recerca de la Universitat de Barcelona al qual pertany el CETT.

Les dues comunicacions van ser:

Dra. Mireille Spalacci: La médiatisation orale en distanciel.

La Dra Mireille Spalacci va presentar un projecte didàctic de materials creats per a ensenyar pronunciació i desenvolupar l'oralitat dels aprenents de francès de nivell principiant al marge de les classes presencials. Durant els cursos 2012-2013 i 2013-2014, va dissenyar un seguit d'activitats de comprensió i producció orals aprofitant les funcionalitats d'una plataforma Moodle. Durant el curs 2014-2015, es va adaptar el format d'aquestes activitats a l'aula virtual del CETT i es va fer una prova pilot amb els alumnes de francès de Grau i turisme. Desprès d'haver analitzat els resultats dels estudiants i el seu grau de satisfacció, actualment, s'està centrant en modificar aquestes « tasques orals » i en trobar un format més adient a les necessitats dels alumnes i dels professors per a poder integrar-les dins les activitats d'avaluació continua del Campus Virtual del CETT.

Dra. Montserrat Iglesias: Lengua, turismo y áreas de intersección 

Als sectors del turisme, la hoteleria i la gastronomia les necessitats comunicatives professionals en llengües estrangeres segueixen partint de grans carències a data d'avui. Més concretament, el desenvolupament de la competència oral en anglès com a llengua franca a una destinació turística de primer ordre com és la nostra és un aspecte clau en la formació que reben els estudiants de l'EUHT CETT-UB, ja que aquests alumnes es preparen per a dur a terme funcions d'alta gestió a organitzacions o establiments que implicaran un bon domini de l'anglès a nivell avançat. Aquest és un context excepcional per al plantejament de línies de recerca paral.leles en diferents àrees relacionades: l'avaluació de les habilitats orals, l'anàlisi del discurs, la terminologia, i el turisme idiomàtic, entre altres.

Categories
montserrat iglesias mireille spalacci entonació i parla Universitat de Barcelona CETT