Fotografia de: Última setmana per presentar els resums i participar a l’Smart Tourism Congress Barcelona 2018 | CETT
Universitat de Barcelona

Última setmana per presentar els resums i participar a l’Smart Tourism Congress Barcelona 2018

23.05.2018
 
Última setmana per presentar els resums i participar a l’Smart Tourism Congress Barcelona 2018

Els propers 22 i 23 de novembre de 2018 se celebra la II Edició de l’Smart Tourism Congress Barcelona (STCB) a l’Hotel Alimara.

Queden sis mesos perquè se celebri el congrés internacional de referència en el sector turístic a Barcelona i aquesta és l’última setmana per presentar els resums i participar, així, en aquesta edició del pròxim mes de novembre.

Els interessats poden presentar el seu resum en una de les tres línies temàtiques següents, sent el 31 de maig la data límit d’entrega:

- Gestió Sostenible i Responsable de les Destinacions Turístiques

- Innovació i Creativitat en Models de Negoci

- Avantguarda Tecnològica en Destinacions i Empreses Turístiques

Sobre STCB

L’Smart Tourism o el Turisme Intel•ligent és considerat com una progressió lògica de l’e-turisme. Gràcies a l’àmplia adopció de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), l’e-turisme s’ha convertit en el motor d’innovació en els processos i la gestió del sector i, alhora, ha estat un generador de canvis en les formes de consumir els serveis.

L’Smart Tourism és, sens dubte, un pas diferent en l'evolució de les TIC en el sector perquè incideix en el territori així com en la governança compartida entre administració, sector privat i ciutadania. L’Smart Tourism actua en un entorn digital on s'aconsegueixen nous nivells d'intel•ligència dels sistemes turístics gràcies a la transformació dels fluxos d’informació i de les formes com es creen, s’intercanvien, es consumeixen i es comparteixen experiències turístiques.

Pel que fa a les empreses, amb l’aparició de les TIC s’han redefinit les formes de gestió i producció i han aparegut nous canals i estratègies de venda i màrqueting (ecommerce), així com nous models de negoci que estan impulsant canvis en sectors econòmics tradicionals, com és el cas de l’economia col•laborativa o, també, l’aparició de nous formats gastronòmics.

Des de la perspectiva del consumidor, és a dir, del turista, les TIC han transformat no només la idea del viatge, sinó també del pre-viatge i post-viatge; alhora que, a través dels anomenats wearables o dels nous espais sensorials, han obert un nou camp per a la creació d’experiències turístiques.

Tenint en compte aquesta nova realitat i en coherència amb els objectius de la Càtedra de Turisme, Hoteleria i Gastronomia CETT-UB de liderar i estimular la recerca, la creació, la difusió i l’intercanvi de coneixement teòric i aplicat en el turisme, s’ha definit, dins d’aquesta, una línea d’investigació dedicada, específicament al fenomen de l’Smart Tourism.

La primera edició de l'Smart Tourism Congress Barcelona va ser el primer projecte sorgit d’aquesta línia d’investigació amb el que es pretenia generar un espai de trobada on, gràcies a la participació de diferents experts internacionals vinculats a la realitat de l’Smart Tourism, s’analitzés aquest fenomen amb profunditat i s’articulessin sinergies capaces de dibuixar el futur del turisme intel•ligent des de totes les perspectives possibles.

Per a més informació, visita la página web oficial https://www.cett.es/smartourismcongress/ca/

Categories
Campus CETT-UB CETT STCB
Material relacionat