Fotografia de: III Premis de treballs de recerca en turisme i hoteleria de batxillerat: reunió de l’Equip Tècnic Especialitzat | CETT
Universitat de Barcelona

III Premis de treballs de recerca en turisme i hoteleria de batxillerat: reunió de l’Equip Tècnic Especialitzat

17.06.2009
 

El proppassat dia 8 de juny, es va reunir l’Equip tècnic especialitzat en els III Premis de Treballs de Recerca de Batxillerat en turisme i hoteleria creats per la Fundació per fomentar el desenvolupament de la recerca i coneixement del turisme i la hoteleria dels estudiants.

L’equip tècnic especialitzat va ser  format per les Sres I. Crespo, M. Oliva, G. Sanmartín, Sr. R. Serrat, professors de l’EUHT CETT, Sra. A. Espinet, de CETT Consultors, Sr. G. Valera, professor de batxillerat,  responsable dels treballs de recerca de l’Escola Súnion i per part de la Fundació:  Sr. M. Bassols, Director i M. Rous, membre del Patronat.  Després de l’anàlisi i deliberació  dels  18 treballs d’arreu de Catalunya, presentats a concurs, aquest equip va triar els millors treballs. Són doncs 7 els que passaran a la   fase final  del concurs el proper dia 29 de juny. Seran defensats pels seus autors davant del Jurat qui finalment decidirà els mereixedors dels premis d’ aquesta tercera convocatòria.

Categories
iii premis treballs recerca batxillerat