Fotografia de: Tourism & Heritage Journal es consolida com a revista acadèmica que fomenta la innovació en el turisme cultural | CETT
Universitat de Barcelona

Tourism & Heritage Journal es consolida com a revista acadèmica que fomenta la innovació en el turisme cultural

13.08.2020
 
Tourism & Heritage Journal es consolida com a revista acadèmica que fomenta la innovació en el turisme cultural

Tourism & Heritage Journal és la revista acadèmica del CETT que té per objectiu ser una plataforma de difusió de treballs acadèmics que analitzin les dinàmiques i reptes propis del turisme cultural en l’actualitat; així com la relació que s’estableix entre aquesta tipologia turística i les diferents tipologies patrimonials, tant tangibles com intangibles. D’aquesta manera, Tourism & Heritage Journal és una publicació a considerar per trobar-hi investigacions recents sobre aspectes com la tecnologia aplicada a la mediació turísticocultural, les oportunitats que apareixen a partir de tipologies concretes vinculades al turisme i la cultura, com ara el turisme cinematogràfic o la gastronomia, o també les complexitats de la gestió i la posada en valor dels recursos culturals d’un territori en l’àmbit turístic.

Després del tancament del primer número l’octubre de 2019, la revista ha estat recollida en diversos índexs rellevants com ara Latindex o DOAJ (Directory of Open Access Journals). En aquest segon any de vida, s’han publicat tres dels articles que composaran el segon número de la revista, els quals exploren diferents temàtiques entorn el turisme cultural.

El primer article d’aquests articles es titula Beyond virtual cultural tourism: history-living experiences with cinematic virtual reality i el signa la Dra. Alessandra Marasco del Consiglio Nazionale delle Ricerche d’Italia. El text analitza l’ús de la realitat virtual com a eina per a la creació d’experiències que poden atraure al turisme cultural a través de la narració emotiva de la història d’una destinació. L’article accentua la necessitat d’explorar aquest tipus de relats en els equipaments patrimonials especialment en el context actual on l’accessibilitat als equipaments patrimonials pot veure’s limitada. En aquest sentit, explorar les possibilitats que ofereixen aquestes eines és vital perquè les institucions culturals mantinguin la relació amb la seva audiència i accedeixin a nous segments de públic.

El segon article, Exhibiting literature: The challenges of literary heritage’s value in the museological context de Marina Strepetova, explora els principals reptes del la posada en valor del patrimoni literari en el context dels museus. A través d’entrevistes amb personalitats destacades del món del patrimoni literari, l’article defineix diverses estratègies per optimitzar la comunicació i gestió d’aquesta tipologia de patrimoni intangible, a la vegada que assenyala elements claus a considerar per posar-lo en valor, com ara el rol indispensable dels mediadors humans, la perspectiva que ofereix la museografia didàctica o les possibilitats que ofereix el treball en xarxa entre equipaments patrimonials i el territori.

Finalment, el tercer article que s’ha publicat fins ara és el redactat per Laura Camino Ferrero i Judit Martínez porta per títol Street Escape en la Colonia Güell: conceptualización, diseño y evaluación de una estrategia de mediación del patrimonio cultural. Realitzen una proposta de mediació turístico-cultural a través d’un street scape per tal de donar a conèixer la Colònia Güell i el seu patrimoni industrial. D’aquesta manera, l’article pretén mostrar les oportunitats que apareixen en l’àmbit del turisme cultural a partir de l’aplicació de la gamificació per fomentar experiències lúdiques que fomentin el coneixement dels espais patrimonials.

Els tres articles exposats són un exemple dels treballs innovadors que fomenta la línia editorial de Tourism & Heritage Journal. Durant els propers mesos, us convidem a estar atents a la publicació dels següents articles d’aquest segon número i, a la vegada, us convidem a enviar-hi aquells treballs propis que s’adeqüin a la temàtica de la revista.