Fotografia de: Reputació Online dels Hotels espanyols des de la visió dels turistes xinesos | CETT
Universitat de Barcelona

Reputació Online dels Hotels espanyols des de la visió dels turistes xinesos

19.12.2013
 
Reputació Online dels Hotels espanyols des de la visió dels turistes xinesos

Xina, com a nou líder mundial en emissió de turistes, és el nou objectiu de nombroses destinacions internacionals, inclosos les nostres destinacions de referència, la qual cosa obliga a formular-se una pregunta estratègica: estem preparats per satisfer al turista xinès?


Barcelona, 10/12/2013 - @ViventialValue / @CETT_UB

El turista xinès és més exigent que el d'altres nacionalitats que visiten les nostres destinacions turístiques, la qual cosa unit a una major barrera cultural i idiomàtica (que els dificulta la crítica en persona), al costat de les seves altes taxes d'ús d'Internet, Mòbil i Xarxes Socials, suposa un nou desafiament competitiu per als negocis i destinacions que apostin per aquest mercat.

Aquestes són algunes de les conclusions del “Monitor de Mercats Online” (Edició Xinesa 2013) desenvolupat per  Vivential Value i implementat en aquesta ocasió en col•laboració amb l’Àmbit de Coneixement Expert en Hoteleria de CETT-UB a través d'un Treball Final del Màster “eTourism”.

En aquest Monitor s'han analitzat les opinions de turistes xinesos compartides en portals capdavanters del seu propi mercat, com Qunar o Ctrip, relatives a més de 500 hotels urbans peninsulars. El que ha permès una doble anàlisi, tant numèric com a semàntic, gràcies a la participació d'analistes natius.


Entre els seus principals resultats destaquen els següents:
- L'Índex de Reputació Online “iRON”, per al conjunt de les opinions analitzades de turistes xinesos, se situa en el 7,97 sobre 10, inferior al d'altres nacionalitats, tant emergents com ja consolidades que visiten els nostres hotels i destinacions.
- La dimensió millor valorada pels turistes xinesos respecte a la seva experiència hotelera ha estat el Personal, esmentat en més del 40% de les seves opinions positives.
- Per la seva banda, el Confort dels allotjaments és la dimensió pitjor valorada per aquests mateixos turistes, acumulant més del 55% de les opinions i esments negatius.
- En una segmentació més precisa, s'ha pogut identificar que els turistes xinesos que viatgen sols, són els més crítics i exigents (iRON amb un 7,82) mentre que les parelles joves es van mostrar més satisfetes en termes generals (iRON amb un 8,11).
- Depenent del portal, entre un 20% i un 35% dels establiments analitzats tenen ja alguna opinió de turistes xinesos, la qual cosa denota que aquest fenomen creixent d'aquests visitants comentant en Internet, està a més molt distribuït entre gran quantitat d'establiments, amb el que té i tindrà una influència en la reputació general d'hotels i destinacions.
Com apunta Rafael González, soci director de Vivential Value i coordinador dels Monitors de Mercats Online: “aquests resultats ens ajuden a entendre que en comptes d'apostar per l'estratègia de “tematitzar” les nostres destinacions o productes per adaptar la nostra oferta a mercats com el xinès, cal optar per una bona cultura de gestió del detall, com a palanca clau en la millora de la satisfacció d'aquests mercats clau”. I esmenten com a exemple, la crítica del turista xinès davant l'absència d'escalfadors d'aigua per a te a les habitacions.
En aquesta mateixa línia, des de la universitat, Enric López, director del Màster e-Tourism: Estratègies de Màrqueting i Comercialització On Line  i coordinador acadèmic del projecte, afirma que “el fenomen del turisme xinès en les nostres destinacions no ha fet més que començar, i ja hem d'estar preparats per al nou repte: la generalització dels seus viatges organitzats no en grup sinó de manera independent”, on la innovació en intel•ligència de mercats turístics amb alts nivells de segmentació, serà una variable crítica en la competitivitat d'empreses i destinacions.

http://www.pinterest.com/pin/306385580871149239/

Fotografia de: Reputació Online dels Hotels espanyols des de la visió dels turistes xinesos | CETT