Fotografia de: Procés d'Acreditació del Grau de Turisme | CETT
Universitat de Barcelona

Procés d'Acreditació del Grau de Turisme

L'Agència de Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) duu a terme el procés d'acreditació de la titulació de Grau de Turisme durant el present curs acadèmic 2022-23.

Un requisit important és la publicació de l'Autoinforme a fi de que estudiants, professorat, tutors, etc., pugueu fer arribar els vostres comentaris.

Podeu consultar l'Autoinforme en aquest link, i fer-nos arribar els vostres suggeriments a través del següent formulari abans del dia 09 de febrer del 2023

Moltes gràcies per la vostra participació!

Comissió d'Avaluació Interna